- Neste libro se abordan entre outros temas: Orixes do mosteiro, abadaloxio, corpus documental, privilexos, xenealoxía dos fundadores e doutras familias, edificacións, arquitectura e arte, terras e dominios, e un longo etc. Título: Historia del Monasterio de Santa María de Monfero
Autor: José Luis López Sangil
Editorial: Deputación Provincial de A Coruña
Fecha: 1999
I.S.B.N.: 84-89652-84-8

- Apaixoante, completo e documentadísimo traballo de investigación sobre as orixes, documentación e diversos aspectos artísticos e históricos do mosteiro de Monfero; da autoría dun dos mellores investigadores medievalistas galegos dos últimos tempos, o coruñés José Luis López Sangil.