Manuel Carrera, etnógrafo de orixe galega residente en Portugal, dará unha conferencia sobre a presenza dos galegos en Lisboa durante o século XIX.
Este evento terá lugar o vindeiro sábado 10 de Marzo no Salón Expolíngua que desde o 8 de Marzo se celebra en Lisboa (Portugal). FONTE: http://novas.xunta.es/node/5027