Na páxina web do diario La Voz de Galicia, podemos ver os álbumes de fotos dos pazos máis representativos de Galicia.
Grupos de 10 ou 11 preciosas fotos de Xurxo Lobato, máis unha ficha coa súa localización, conforman cada álbum.

=> La Galicia de los Pazos Hasta o momento van publicados:
Antequeira, Torre do Monte, Anceis, Miraflores, de A Coruña.
Sistallo, Caldaloba, Tor, Ferreiroá, de Lugo.
Paradela, O Castro, de Ourense.
Fefiñanes, A Moroza, Almuíña, Oca, A Moreira, de Pontevedra.