Nova páxina web dende a Argentina, sobre a xenealoxía da familia Pazos, orixinaria de Pontevedra.
Podedes visitala aquí