A Enciclopedia Galega Universal é unha obra de carácter analítico ordenada alfabeticamente e dividida en artigos ou entradas.

Constará de catorce tomos, vai polo quinto, e decir chega á palabra coloquio. Un elevado número de nomes e apelidos son reseñados, así coma o seu estudio heráldico cando correspón, xunto coa imaxe do escudo en moitos casos.

Cartografía totalmente nova das 53 comarcas galegas e dos 315 concellos con más de 4.000 parroquias.

Editorial: Ir Indo

ISBN: 84-7680-288-9 (da colección)

Todas as entradas teñen a súa correspondencia en portugués, castelán e inglés, amais da etimoloxía ou procedencia doutras linguas como latín, grego, francés, italiano, etc. Teñen entrada propia os santuarios, portos, aeroportos e principais vías de comunicación, centros turísticos, edificios e demais elementos do patrimonio arquitectónico monumental ou do patrimonio natural de especial interese. Do mesmo xeito, inclúense os principais accidentes do relevo (serras, montes, chairas, depresións, etc), do litoral (praias, illas, puntas, enseadas, esteiros, etc) e as augas continentais (rede fluvial, lagoas, encoros, etc). Ven avalada polos seguintes expertos:

 • Vicente Araguas
 • Agustín Sixto Seco
 • X.L. Barreiro Rivas
 • Andrés Torres Queiruga
 • Basilio Losada
 • Ramón Villares
 • Xosé Ramón Barreiro Fernández
 • Carlos Casares
 • Xosé Luís Méndez Ferrín
 • Francisco Fernández del Riego
 • Clodio González Pérez
 • Paulino Novo
 • Anxo Tarrío Varela

Esta información foi tomada, da páxina en Vieiros, onde se pode solicitar mais información, e dunha ollada que lle botamos ós tomos.