Título: Heráldica de Pantón.
Autor: Isaac Rielo Carballo.
Editorial: Isaac Rielo Carballo.
Fecha: 1998
Páxinas: 230
ISBN: 84-605-7270-6