Título: Galicia
Dirigida: Francisco Rodríguez Iglesias.
Editorial: Hércules Ediciones S.A.
fecha: 1991
I.S.B.N.: 84-87244-05-X (obra completa)

Enciclopedia temática (non ten entradas por termos) de trinta e catro tomos.
I - VII Historia, IX - XVI Arte, XVII - XXI Geografía, XXII Cartografía, XXIII - XXIX Antropología, XXX - XXXIV Literatura.