Título: Procesos de castelanización nos apelidos galegos.
Autor: Ana Isabel Boullón Agrelo.
Edita:: Fernández Salgado (ed.).
Fecha: 1997.
Páxinas: vol. 1, 195-219.