Documentadísimo traballo do investigador medievalista coruñés José Luis López Sangil sobre a famosa familia condal dos Traba e Trastámara, tamén Condes de Galicia, cuio patronímico Froilaz gostaron de poñer e usar os desta liñaxe.
Imprescindible para ver antigas e novas liñas de ascendencia e descendentes da que foi máis poderosa familia nobre galega nos séculos centrais da Idade Media; así como bibliografía e documentación sobre o tema. Título:La familia Froilaz-Traba en la Edad Media gallega.
Autor: José Luis López Sangil.
Editorial: Artigo e separata de "Estudios Mindonienses", nº. 12.
Fecha: 1996.