- Da nota editorial ó libro:

* ... Trátase da traducción ó galego do que no seu día foi tese de doutoramento do autor D. Antonio Fraguas Fraguas -"Colexio de Santiago Alfeo (vulgarmente llamado de Fonseca)", defendida no ano 1948-, revisada por el mesmo con posterioridade para a súa publicación en libro ('Historia del Colegio de Fonseca', Instituto "Padre Sarmiento" - Universidade de Madrid, 1956, a primeira parte, e 'Los colegiales de Fonseca', Instituto Padre Sarmiento, 1958, a segunda). Incluímos tamén nesta edición o apéndice documental, que completaba a redacción orixinal da tese pero que permanecía inédito ata hoxe ... Título: O Colexio de Fonseca

Autor: Antonio Fraguas Fraguas

Editorial: Consorcio de Santiago - I.E.G.P.S. - U.S.C.

Fecha: 1995

I.S.B.N.: 84-8121-278-4