* Da presentación do libro:
- "O afán de divulga-los máis elementais e básicos coñecementos que posuimos do esquencido pazo dos Caamaño de Nebra (Porto do Son, A Coruña), levounos a emprender unha tarefa moito máis dificultosa do que parecía nunha primeira aproximación. Entrañaba, en efecto, o perfila-los aspectos artísticos que encerra aquel recinto pacego, basándonos na interpretación dun material gráfico reunido nuns poucos días, e sen ningún apoio bibliográfico previo. Para unha mellor comprensión incluíronse máis de cincoenta fotografías, debuxos e mapas, que levan xeralmente unha explicación ó pé coa finalidade de aproveitar todo o posible o valor da imaxe. É unha breve síntese que aspira a facilita-la difusión da existencia material deste ancestral pazo". Título: O antigo pazo dos Caamaño de Nebra

Autor: Joaquín Torres del Río

Editorial: Toxosoutos

Fecha: 1997

I.S.B.N.: 84-89129-32-0