Título: A demografía na Galicia conteporánea, 1900-1936: documentos e textos básicos.
Autor: Alfonso Magariños Sueiro.
Editorial: Toxosoutos.
Fecha: 9-2003.
Páxinas: 280p.; 21x15 cm
ISBN: 84-95622-97-1
Lingoaxe: Galego. A Nosa Terra nº 1100, páx. 26 comenta do libro: "Trátase dun volume fundamental para comprender os efectos sociais da economía e a política sobre a poboación galega no primeiro terzo do século XX. O autor perfila como diferentes teorías e realidades foron modelando a estrutura social do país. Os primeiros apuntamentos sobre a crise do medio rural, a arela burguesa de converter a Vigo ou A Coruña nunha metrópole e a tensión entre a urbe e as vilas".