Título: Fernán Pérez de Andrade, o Bóo.

Autor: José Francisco Correa Arias.

Editorial: Toxosoutos (Noia).

Páxinas: 260 p. 210x150 mm.

Fecha: 2004.

ISBN: 84-96259-12-9

Traballo gañador do Premio de Investigación Medieval de Galicia 2004. A partir dos textos medievais que fixan e acoutan o ideario da mentalidade cabaleiresca, examínase o personaxe de Fernán Pérez de Andrade utilizando como guía os paires básicos deste xeito de pensar: a dignidade, o patrimonio e a privanza. Estes principios implican unha serie de virtudes a eles inherentes como son a lealdade ao señor a valentía no combate, a cordura e a capacidade intelectual do individuo na toma de decisións.
Comentario da Editorial Toxosoutos