Xosé Martínez Crespo ten publicado un libro: "Redondela y Vigo frente a la luctuosa y el diezmo eclesiástico: La sentencia arbitral de 1494" (Cuaderno de Estudios Gallegos, Tomo XLVII, Fascículo 113. Compostela). 2000

Interesante libro que nos relata un pouco a vida dos habitantes da Ria de Vigo no século XV. Trata do conflicto entre os viciños de Vigo, Redondela e freguesia de Reboreda pola sua resisténcia a sastifacer o pago dos chamados "panos e camas, rroupas de bestir o rroupa de cama e pano de menefesto" á Igrexa en concepto de recoñecimento de señorio eclesiástico.

En Vigo atopamos persoas cos apelidos:
Martiz (Martínez), Martiz de Montes, González de Fuentes, Santo Domingo, Marzoo, Morgued Juan, Pérez, Gonzales, Cepeda, Afonso, do Barreiro, Gonzales de Pedroso, Gomes de Soto, Pumar, do Outeiro, Solteiro, Guodaran, Franco, Bicedo, Riveiro, Calvo da Ladeira, Collazo, Fernández, Souto, Vasquez, Gonzales Codeso, Bincios, Núñez, Villela, Morrazo, García, Bouzas, Fornelos, Méndez, do Porto.

En Redondela aparecen os apelidos:
Milleiro, Salgueiro, Gonzales Carpinteiro, Moscojo, do Casal, Ramiráns, Rodríguez, Bello, Moos, da Quaal, Lantano, Crimeco, Frances, Ferreiro, Fernández, Preto, Tezelan, Santa Maria, Nogueira, Rolan, Fragueiro, Guiraldez, Mourelle, Balan, Carneiro, Lavadores, das Regadas, Guntije, Junqueiras, Lira, Antre, Suares, Santabaia, Buxeiro, da Bouza, Diz, Salgueiro, Rouzas, Lourenzo, Sequeiros, Gomez de Sotomayor, da Val, Sorrede, Verea, Cadaval, Gonzales...