Título: "Lugo: cultura a república. As manifestacións intelectuais dunha cidade galega entre 1931-1936".
Autor: Xulio Pardo de Neyra
Xénero: Ensaio
Editorial: Ediciós do Castro
Ano de publicación: 2001
Lugar de publicación: Sada (A Coruña)
ISBN: 84-8485-010-2

Lugo: cultura a república. As manifestacións intelectuais dunha cidade galega entre 1931-1936 [Fragmento] na Biblioteca Virtual Galega