Título: Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Autor: Francisco Javier Pérez Rodríguez
Editorial: Consello da Cultura Galega
Páxinas: 875 p. ; 24 cm.
Fecha: 2004
ISBN: 84-95415-82-8
Formato: PDF
Tamaño: 2.741 KB
Descarga: http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/tombo_toxos_outos.pdf