Porque non sei se é un estudio moi divulgado hoxe en día, gostaría-me lembrar un título de grande utilidade para este tema.
Trátase de Toponimia Gallega y Leonesa, do profesor Abelardo Moralejo Lasso, Ed. Pico Sacro. Santiago 1977.
O libro estrutúra-se en varios artigos, nos cales aborda unha temática (ríos, nomes de plantas, etc.) en torno á cal relaciona nomes de lugares e analiza con autorizada profundidade filolóxica.