LVCENSIA 29 Título: LVCENSIA. Miscelánea de Cultura e Información.
Director: Gonzalo Fraga Vázquez.
Publicación: Biblioteca Seminario Diocesano. Número 29 (Vol. XIV). Lugo, 2004.
Páxinas: 408p.

A continuación reproduzo o sumario da revista. Por proximidade destacaría o traballo do tamén colaborador de Xenealoxía.org Xosé Manuel Abel Expósito sobre as armas de fogo, como non o traballo xenealóxico de Cesar Gómez Buxán sobre o pazo de Beilás, e tamén pola axuda que poda supor para desentranar a nosa toponimía o estudo que sobre o Concello de Outeiro de Rei fai Nicandro Ares Vázquez. SUMARIO

Estudios
Economía del ahorro de los lucenses, por Octavio Vázquez Sotelo.

La capacidad credicia de la Nobleza de Galicia, por Antonio Presedo Garazo.

Vicente Vázquez Queipo (1804-1891) por Mercedes Sampayo Yáñez.

Toponimia do Concello de Outeiro de Rei, por Nicandro Ares Vázquez.

La capilla de la "Puerta Nueva" de Lugo, por Manuel Rodríguez Sánchez.

Armas de fogo na armería tradicional lucense, por José Manuel Abel Expósito.

O pazo pontevedrés de Beilás, por Cesar Gómez Buxán.

Comentarios
A música no Camiño de Santiago, por Jesús Mato Mato.

El folclore lúdico "A veria" y las "Iglesias de refugio", por Jaime Delgado Gómez.

Historia de los obispos de Mondoñedo, por Eduardo Pardo de Guevara Valdés.

"Maiobre" e "Lubre" no epitafio de úas mozas célticas, por Nicandro Ares Vázquez.

Obras da igrexa de Meilán no século XVIII, por Óscar González Murado.

La música en la ctedral de Lugo, por Juan B. Varela de Vega

TEXTO
Centenario de la Coronación de la V. de los Ojos Grandes.