Cuadernos de Estudios Gallegos Título: As armas dos Taboada. Aproximación a unha peculiaridade heráldica dezá.
Autor: Carlos Gómez Buxan
Publicación: Cuadernos de Estudios Gallegos, Tom LII, Fascículo 118.
Fecha: Santiago 2005.
Páxinas: 389 – 426.
ISSN: 0210-847 X
Resumen
As armerías da liñaxe dos Taboada na antiga Torre de Deza amosan un feito diferencial con respecto ó resto de Galiza, adoptando non uns emblemas individuaias, senón unha unión deles que se transmitiron de xeración en xeración. Neste artigo reflíctense, facendo un percorrido pola súa xenealoxía, as variacións que as armas da familia foron sufrindo ó longo dos séculos nesta comarca pontevedresa.