Memorias da II República en Cangas Título: Memorias da II República en Cangas.
Autor: Xerardo Dasairas Valsa.
Publicación: EDICIÓS DO CASTRO da Fundación SARGADELOS. Serie DOCUMENTOS Núm. 170.
ISBN: 84-8485-0560-0
Fecha: 2002.