Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar

Autor: Pascual Madoz.
Título: Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar.
Publicación: Madrid : [s.n.] , 1846-1850 (Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti).
Páxinas: 16 v. ; 26 cm.
En Liña: Biblioteca virtual de Andalucía

Na Biblioteca virtual de Andalucía pódese acceder en liña a unha copia dixital ou descargar un PDF, do Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de (1845-1850).

O Dicionario Madoz como se lle coñece popularmente contén datos relevantes sobre os pobos da xeografía española, en canto a descrición física, lugares, camiños, casas, economía, veciños, etc.

Consta de 16 volumes, e para un mellor aceso poño os enlaces ás primeiras páxinas de cada volume coas sílabas polas que comeza. Pódese descargar o PDF correspondente no sitio.

 • Volume I : ABA ABA. PDF
 • Volume II : ALI ALI. PDF
 • Volume III : ARR ARR. PDF
 • Volume IV : BAR BAR. PDF
 • Volume V : CAA CAA. PDF
 • Volume VI : CAS CAS. PDF
 • Volume VII : COR COR. PDF
 • Volume VIII : FAB FAB. PDF
 • Volume IX : GUA GUA. PDF
 • Volume X : LAB LAB. PDF
 • Volume XI : MAD MAD. PDF
 • Volume XII : NAB NAB. PDF
 • Volume XIII : PIA PIA. PDF
 • Volume XIV : SEA SEA. PDF
 • Volume XV : TOL TOL. PDF
 • Volume XVI : VIA VIA. PDF