Relación de traballos publicados na revista CÁTEDRA nº. 13 (Revista eumesa de estudios). Pontedeume, xuño, 2006.
 • "Estudo do comercio do centro da vila de Pontedeume. Ano 2005". Bernardo Máiz Bar.
 • "As escrituras fundacionais de obras pías como fonte pra o estudo da historia social: o exemplo de Pontedeume". Xesús Andrés López Calvo.
 • "Las murallas de Pontedeume". José López Hermida & Carlos de Castro Álvarez.
 • "Algunhas puntualizacións sobre Fernán Pérez de Andrade, o Boo e sobre o privilexio de 1364 que lle foi concedido polo rei don Pedro I de Castela". Xosé Francisco Correa Arias.
 • "Ascendencia e familia próxima de García Rodríguez de Valcarce o das Pontes". Xosé L. Lamigueiro Fernández.
 • "Cobas e Pontedeume". José López Hermida.
 • "Un nuevo documento de 1117 del monasterio de Caaveiro". José Luis López Sangil.
 • "Centroña, Centronia & Cén-taranua, Iadoni & Huddon". Fernán Gómez Filgueiras.
 • "Música organística en Pontedeume". Xosé Paz Fernández.
 • "Fundación do vínculo e morgado da casa de San Sadurniño, feito por Fernando de Andrade". Carlos Breixo Rodríguez.
 • "¿Onde están os nosos documentos?". Xavier Brisset Martín.
 • "Capillas de la Concepción: Maldonado - Pita da Veiga". Gabriel Pita da Veiga.
 • "Análise demográfica de Pontedeume a través do seu arquivo municipal -AMP- (1835-1870)". Juan Carlos Vázquez Arias.
 • "O grupo aristocrático dos Fróilaz nas terras do Eume. Implantación territorial e estructura de dominio durante os séculos XI e XII". Andrés Barón Faraldo.
 • "Prolegómenos, fundación e transmisión dos morgados de Baltar e San Sadurniño na comarca de Ferrol (séculos XVI ao XVIII)". Fernando Dopico Blanco.
 • "Escolma da nosa historia: Piezas del Museo Histórico Arqueológico de La Coruña". José Mª. Luengo Martínez.