Título:Catastro de Ensenada. Noia e a súa xurisdicción (1752).
Autor: Xosé Agrelo Hermo.
Editorial: Toxosoutos.
Editorial: Editorial Toxosoutos, S.L. , 06/2006.
ISBN: 84-96673-02-2

Tradución ao galego da parte do Catastro do Marqués de la Ensenada (1750-1756) que se refire á vila de Noia e a súa xurisdición., que daquela contaba con seis parroquias.