Si quere facer algunha notificación sobre erros detectados, dudas ou preguntas, por favor fagao dende "Suxerencias".
Si quere propoñer unha idea, fagao nunha noticia coma esta, así os demais usuarios darémoslle o noso parecer.

Si quiere hacer alguna notificación sobre errores detectados, dudas o preguntas, por favor hágalo desde "Suxerencias".
Si quiere proponer una idea, hágalo en una noticia como esta, así los demás usuarios le daremos nuestro parecer.

Gracias de calquer xeito - Gracias de cualquier modo