Debido ás numerosas visitas tidas nos primeiros quince días de este mes, o servidor (gratuito) cortounos o servicio durante este fin de semana. Estamos na procura dunha solución máis estable.
Gracias pola vosa participación.

Debido a las numerosas visitas que hemos tenido en los primeros quince días de este mes, el servidor (gratuito) nos cortó el servicio durante este fin de semana. Estamos gestionando una solución mas estable.
Gracias por vuestra participación.