Nun par de segundos e mediante un engadido para o navegador Firefox podemos ter o novo dicionario da Real Academia Galega integrado na lista de buscadores.

buscador no Dicionario da RAG para Firefox