Ao grupo de indexadores dos libros parroquiais de Lugo xa só lles faltaban 2.000 lotes de indexación e 4.414 lotes de arbitraxe para rematar.

Para participar e axudar, hai que poñerse en contacto co grupo Indexación Lugo