O Goberno Vasco deu vía libre ao Departamento de Cultura para subscribir un convenio co Ministerio de Educación para xestionar os arquivos históricos provinciais de Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. O seu obxectivo é coordinar todos os arquivos de titularidade estatal pública existentes en Euskadi cos do Sistema Nacional de Arquivos de Euskadi.

El Gobierno vasco gestionará los tres archivos históricos provinciales