A imprenta de tipos móbiles de madeira é un dos catro grandes inventos da antiga China i é utilizada maioritariamente na impresión de xenealoxías. No 2010 foi incorporada na lista de patrimonio cultural inmaterial da Organización de Nacións Unidas.

As familias novas xa non poñen atención, e os que se encargan de completar as xenealoxías son xeralmente persoas de máis de corenta ou cincuenta anos de idade, Se segue así, o mercado das xenealoxías será cada vez menor, indicou Qiu Hengyong.

Impresión en tipos móviles de madera de Ninghua, una técnica milenaria en extinción