O grupo Indexación Arxentina comunica que se agregaron os fondos parroquiais de Santa Rosa de Lima na localidade de Santa Rosa de Calchines; e en Rosario: Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Rosario, Sagrado Corazón de Jesús, San José e Santa Rosa de Lima (1888-1927), aos anteriormente dispoñibles para a provincia de Santa Fe, Arxentina.

Familysearch: Indexación Argentina