Entre o 20 e 22 de xuño, celebrarase no Campus de Ourense as I Xornadas O Franquismo en Galicia. Cine, política e sociedade. Consentimento e consenso na ditadura, dirixidas polos profesores e especialistas en represión franquista: Julio Prada (Universidade de Vigo) e Abdón Mateos (Universidad Autónoma de Madrid) e orgaizadas desde a UNED.

I Xornadas O Franquismo en Galicia. Cine, política e sociedade. Consentimento e consenso na ditadura