Isidro Gomá i Tomás, nacido en La Riba (Tarragona) en 1869, Cardeal Primado da Igrexa Católica de España nos anos 30 do pasado Século, deixou unha gran cantidade de escritos, clave para entender boa parte das preocupacións e da postura que mantivo a Igrexa Católica en España durante a Guerra Civil.

O arquivo Gomá e a postura da Igrexa na Guerra Civil