A publicación número 13 dos Cadernos de Ribadavia, que edita a asociación cultural Fraicellus, ofrece un traballo de investigación do que é autor Xosé Luis Sobrado, presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas da comarca carballiñesa. Concretamente, trátase dunha retrospectiva histórica encol da Encomenda de Pazos de Arenteiro, pertencente á Orde de San Xoán, que estivo asentada nesta localidade de Boborás durante cinco séculos.

Encomenda de Pazos de Arenteiro