Tras case dous anos de espera, a apertura do museo do mosteiro de Samos está agora máis cerca. A fundación necesaria para pór en marcha estas instalacións afronta os seus últimos trámites que culminarán, salvo imprevistos, coa aprobación por parte do pleno o día 3 de agosto.

La fundación para abrir el museo de Samos afronta los últimos trámites