José Ramón Fernández pasouse o último ano recompilando casa por casa fotografas antigas que atestigüen a actividade das fábricas de conserva de Celeiro.

La industria que (casi) se esfumó