Madrid 22.04.09
O programa Rexistro Civil en Liña dixitalizou xa os rexistros civís de Galicia, o que supón que 6.482 manuscritos e 3.861.896 de páxinas xa se encontran en formato dixital.Dos 45 rexistros civís, 14 pertencen á provincia Da coruña (2.383 libros dixitalizados), 9 a Lugo (922 libros), 9 a Ourense (764) e 13 a Pontevedra (2.413). Xxa concluíu tamén nas comunidades de, Asturias, Castela a Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla e Murcia e está moi avanzada en Andalucía, Castela e León e Comunidade Valenciana.