Na edición dixital do Diariovasco.com o pasado día 18, infórmase que o xenealoxista Endika de Mogrobejo dou unha charla no Batzoki de Irún na que subliñou a importancia que os apelidos a heráldica e a xenealoxía tiveron na análise da historia. Alertou sobre o crecente intres que esperta a xenealoxía hoxe, e que por exemplo en Francia lles está obrigando a levar os arquiveiros horarios e controles máis estritos para preservar os documentos máis antigos.
Falou do tema das xeracións de antepasados «Por ejemplo, si partimos de que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, etcétera; nos encontraríamos que hace 25 generaciones tendríamos más de 33 millones de ascendientes, cuando en aquella época habría poco más de 10 millones de personas habitando la península». O que confirma a duplicidade de numerosos antepasados comúns en distintas ramas.
Pensa tamén que dende a época de Xesucristo transcorreron cincuenta e catro xeracións.
Tamén aproveitou para falar de algúns dos apelidos máis frecuentes en Irún: «Hay apellidos muy habituales aquí, como Agirre, que son comunes en toda Euskal Herria. Otros no. Arretxe, proveniente de Harri-Etxe, es un topónimo muy propio de esta zona. También Rekarte, que debiera ser Errekarte, 'hasta el río', o Arruabarrena. Manterola, es un apellido muy guipuzcoano que arraigó más tarde en Bizkaia y es curioso el caso de Garmendia. Los Garmendia partieron de esta zona hacia el oeste como carboneros de leña, de ahí el apellido que viene de llama y monte (gar y mendi). Se extendieron por toda Vizcaya y llegaron hasta Cantabria».

Leer máis en Diariovasco.com