Según nos informa O CORREO GALLEGO presentouse na Feira do Libro de Santiago a última obra de Xosé Neira Vilas, Xentes e Camiños. O autor comentou que a obra xira encol de "temas moi diversos e variados" que van "dende o último gaiteiro que houbo na Habana, ós muros de Tijuán e Israel, os panteóns da sociedade galega da emigración, os nenos e as guerras, o café Moderno de Pontevedra, o que foi segundo fogar de Castelao, Neruda, a poesía portuguesa, o centenario de Carpentier, Seoane, Ánxel Fole, Cortázar..."

Leer máis no EL CORREO GALLEGO - GALICIA HOXE