O pasado Sábado, a asociación Hispagen, celebrou unha Asemblea, na que renovou a súa Xunta Directiva, según informaron o hasta hoxe presidente Fernando Romero Oltra, e o seu novo presidente Javier Mozas, na lista de Genealogia da Rediris.
Saudamos esta nova andadura da asociación. Según o comunicado de Javier Mozas a directiva queda como segue:
 • Presidente: Javier Mozas
 • Vicepresidente: Ximo Carrasco
 • Secretario: José Manuel Trespando
 • Tesoureiro: Miguel Ángel Fernández
 • Vocais (por orden alfabético de nome): África Bayón
  Analía Montórfano
  Claudio J. Fuentes
  Fernando Castilla
  Fernando Romero
  Ignacio Orduña
  Joaquín Polo
Así coma que entre os seu proxectos inmediatos está a publicación de varios libros:
 • "Guía para escribir un libro de historia familiar".
 • Listado de casi 12.000 apellidos hidalgos para localizar. información en archivos.
 • Recopilación bibliográfica de libros de genealogía, heráldica, Órdenes Militares, hidalguías, y otros temas relacionados.
Editarán tamén un boletín electrónico, e están a preparar o que será o primeiro "Encuentro de Genealogía" no 2003.

A páxina da asociación podédela visitar aquí