O xornal El Ideal Gallego na súa edición de onte, faise eco da laboura de Luis Ferro, delegado da Asociación de Genealogía y Heráldica de Galicia en A Coruña.

Visitar lugares e casas, falar coa xente, facer fotos é o traballo de campo que iste home leva facendo dende fai máis de quince anos ó longo dos 94 concellos da provincia.

Fonte: Abel Peña. La historia también sufre la erosión. El Ideal Gallego, 22-8-2006.