Este proxecto ten como obxectivo recoller toda a microtoponimia galega e confeccionar un banco de datos "útil e de referencia" para os distintos eidos da investigación, así como para todas aquelas actividades que se relacionen coa información e a identificación do territorio. O proxecto está promovido pola Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia ...a colaboración dos concellos faise "esencial" para levar a cabo este traballo de estudio dos milleiros de nomes que recolle en conxunto a xeografía galega.
Lido en Yahoo!noticias