Parece que a xenealoxía non só medra como afección na Rusia de hoxe, senón que semella ser un negocio lucrativo en expansión.

Hai coma sempre un interese sincero, que leva a moitos a descubrir penurias agachadas dos seus parentes (deportacións), pero tamén abondan as clásicas concesións á fachenda que levan a moitos a pagar para construír prestixiosas xenealoxías.

De todo isto falannos en Moscú (AFP). Los rusos se apasionan por averiguar la historia de sus familias.