Título:	Heráldica de la Villa de Pontedeume
Autor:	Antonio Vázquez Rey
Editor:	Círculo Filatélico "Eume", 1976

- Traballo do investigador mugardés D. Antonio Vázquez Rey, cronista que foi tamén da vila de Neda.

Neste traballo deu a coñecer dezaoito (18) labras heráldicas da vila de Pontedeume (no concello do seu nome, A Coruña). En cada caso aporta fotografía e comentario heráldico e, en ocasións xenealóxico, ó escudo a estudiar.

Trátase dun traballo importante de primeira catalogación, que hoxe se debe revisar en canto ós avances habidos nas identificacións e descripcións de brasóns e apelidos.

Bibliografía

Vázquez Rey, A. (1976). Heráldica de la Villa de Pontedeume. Círculo Filatélico "Eume".