Nordesía 370

Título:	Heráldica genealógica en Ferrol
Autores:	Texto, Jose Gómez; Documentación, Fernando Dopico; Fotos, Jorge Meis y Fernando Dopico
Editor:	Diario de Ferrol. Revista Nordesía nº 370, 2-04-2006
Páginas:	3 p., c. fotos
Formato:	PDF. Libro electrónico
Tamaño:	1.959 KB

Bibliografía

Gómez, J., Dopico, F., Meis, J., & Dopico, F. (2006, abril 2). Heráldica genealógica en Ferrol. Diario de Ferrol. Revista Nordesía nº 370.

A reconstrución do Ferrol intramuros durante o século XVIII varreu a maioría das pedras armeiras da fidalguía e a nobreza, non así a heráldica máis institucional ou oficial, cuxa supervivencia deixou exemplos de indubidable valor como testemuño do transcurso da historia. Mágoa que nalgúns casos esa importancia sexa obviada por quen teñen a obrigación de protexela.