Esta web adicada en esclusiva á arquitectura galega non é precisamente nova, pero sí o é o Banco de Imaxes, a sección onde irán amosando exemplos de arquitectura de toda a xeografía que os usuarios vaian aportando.
Unha grande idea que xa se ten barallado aquí en Xenealoxía.org por Serba, pero que realmente ten nesta web o seu sitio, falando das casas.
A web podedes visitala en http://www.arquitecturagalega.net/novaweb/