Serba envíanos dous novos enlaces de páxinas web, que incorporamos no noso Directorio na categoría Historia.

Web de Uxío Noceda, sobre Vigo
http://usuarios.lycos.es/Uxio_Noceda/romanizacion.htm
VIGO: Orixe xeográfica. Vigo na Prehistoria. Cultura castrexa. Idades dos metáis. Romanización. Idade Media. Idade Moderna, etc.

Os miliarios romanos de Redondela
http://www.ipdca.com/internovas/historias/miliarios/cuerpo_miliarios.htm
"Segundo as crónicas, Redondela estivo habitada desde a época dos Saefes ou Celtas. Xogou un importante papel durante as invasións, pois era un punto idóneo de ubicación para os campamentos guerreiros, sendo un dos trampolíns para o despegue económico e cultural da ría. Así o demostran as antigas inscricións e achados nas diversas parroquias do concello, tales como Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Negros, Quintela, Saxamonde, Trasmañó, Ventosela, Vilar de Infesta e O Viso."