O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS) iniciou un proxecto para a catalogación e estudio dos sepulcros medievais de Galicia, entre eles o medio centenar que o sitúan na Catedral de Santiago.
A finalidade desta iniciativa é reunir un "corpus documental e gráfico dun conxunto patrimonial e histórico'' que ata o momento non fora abordado desde unha perspectiva "sistemática e rigorosa'', segundo sinala nun comunicado de prensa do CSIC o director do instituto e especialista en xenealoxía e heráldica medieval, Eduardo Pardo de Guevara.
O obxectivo do Padre Sarmiento é tamén publicar un inventario con toda a información recompilada, así como debuxos de cada uns dos conxuntos, reflectindo detalles como as efixies, escudos ou epitafios.
Fonte El Correo Gallego