Dos días 1 ó 3 de abril tivo lugar na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Granada o VII Congreso ADEH.
Na súa páxina web están dispoñibles a maioría dos textos das comunicacions dos participantes en formato PDF para a súa descarga.

Dende o noso ponto de vista histórico-xenealóxico hai moitos traballos de interese, máis só vou destacar agora os que máis directamente teñen relacción coa temática de esta web. Tódolos textos comunicaciones en Comunicaciones del VII Congreso ADEH