O historiador Anselmo López Carreira (Vigo, 1951) vén de publicar en Edicións A Nosa Terra, a súa obra "O reino medieval de Galicia", un esforzo por poñer no seu sitio a historiografía galega, culminando un traballo de interpretación histórica que ten que combater o enorme peso da visión española “que necesitou negar a existencia do reino de Galicia para xustificar unha explicación coerente de España como nación histórica”.
http://anosaterra.com/documentos/central.php?pagina_actual=principal_2.php&numero=1185