I XERACIÓN

  • Gregorio Seoane Espantoso. Casou con Doña Isabel de Ponte e Andrade. Tiveron por fillos a:

II XERACIÓN

  • D. Marcos de Ponte e Andrade e Espantoso. “admitido en el estado de los caballeros Hijosdalgo de la ciudad de Cuenca”.
  • D. Andrés de Ponte e Andrade e Espantoso. Natural de San Salvador de Barbeito. Alguacil maior que foi no Reino de Galicia. Señor da vila de Carrascosilla, Cuenca, e da Casa de Mende, sita en dita feligresía de Barbeito. Nas informacións recibidas en 1668 a instancia súa, declárase que os seus proxenitores descendían da Casa de Ledoira, solar de Espantoso, das dos Pontes e Orros e do Castelo de Andrade; e que o seu ascendiente directo, Francisco Gómez Espantoso e tres irmáns, veciños das fegresías de Fisteus e Curtis, gañaron en 1568 Carta executoria de nobreza.
  • D. Juan de Ponte e Andrade e Espantoso. Casou con Doña María de Boado López de Fachal. Veciños de San Salvador de Barbeito. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

  • D. Andrés de Ponte e Andrade e Espantoso. Casou con Doña Gregoria Varela. Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

  • D. Felipe Bernardo de Ponte Andrade e Espantoso. Oriundo da freguesía de Mezonzo. Casou con Doña Manuela García de la Mata. Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

  • D. Isidro Ponte Andrade e Espantoso. Natural da cidade de Santiago de Compostela, parroquia de San Bieito, na fegresía de Mezonzo.

Fonte

Páxina web do Arquivo Histórico Universitario da Universidade de Santiago de Compostela